Historiek

Historiek

De Jan-Niklaasstichting vzw heeft haar bakermat in Essenbeek (Halle). In 1910 nam Jan-Niklaas Devillé het kerkkoor over van zijn vader. Hij bouwde dit uit tot een "Kantorei" in de geest van Schutz en bracht stijlvolle uitvoeringen van oude polyfonie, eigentijdse werken en eigen composities.
In 1965 nam zijn zoon, Jan Devillé, de fakkel over en bracht met dezelfde intensiteit het muzikaal leven tot verdere bloei.
Het Jan-Niklaaskoor groeide uit tot een ware muziekbeweging, met een groot gemengd koor en het kantare-orkest. Meer dan 40 jaar was Jan Devillé de stuwende kracht van deze bewegingen dirigent van het koor.

Het Jan-Niklaaskoor werd nadien gedirigeerd door zijn schoonzoon Dirk Ottoy. De Jeugdmuziekschool lag in de handen van Katelijne Van Beersel, die meer dan 25 jaar deze school bezield en bestuurd heeft.
In mei 2014 nam Helen Borremans de fakkel van haar over. Dankzij veel idealisme en geloof in de opvoedkundige waarde van het musiceren is de muziekschool uitgegroeid tot een referentie binnen het muziekonderwijs in de regio.
Sinds juli 2020 is Daan Merckx de directeur van de jeugdmuziekschool. Hij is sinds 2010 leerkracht en kent de muziekschool door en door.

Met haar 300 leerlingen en meer dan 25 leerkrachten die op vrijwilligersbasis hun passie voor muziek delen met de jeugd, leeft er in Dworp een ware oase van muziek.

Het doel is: een school waar opleiding, beoefening van muziek, de eenmaking tussen kennis en beleven in een optimaal muzisch kader mogelijk worden, voor alle kunstzinnige activiteiten, in het bijzonder de muziek.

Bepalend voor het muzisch kader van de school is de sfeer van verbondenheid, waar ieder kind, zoals het is, een kans krijgt.

De omgeving: een oude hoeve, open ruimte, rust en natuur.
De omvorming van de stallingen tot school is haast niet merkbaar. Soberheid, degelijkheid, en zoveel mogelijk authentieke structuren, versierd met de schoonheid van het levendige kind en het idealisme van de leerkrachten, maken het hier tot een muzikaal paradijs.

Om financieel rond te komen steunt de Jan-Niklaasstichting op haar betalende leden en een halfjaarlijks eetfestijn.

De onkostenvergoeding van de vele vrijwilligers en leerkrachten gebeurt grotendeels door de bijdragen van het ‘lesgeld’ door de ouders van de leerlingen.

Leefbaar blijft deze muziekbeweging door de enthousiaste, belangeloze medewerking van vele mensen. Gestimuleerd door het vertrouwen van de ouders en de puike inzet van de leerlingen, gedreven door het geloof dat we via de muziek meewerken aan een betere wereld, is het hier voor jong en oud goed vertoeven.

Meer info:
https://www.jan-niklaasstichting.be/geschiedenis